Ptak Roku to plebiscyt który ma za zadanie poznawanie ptaków żyjących w Polsce. Jego autorem jest Tadeusz Rudzik, jaki ptaki polskie opisuje na oryginalnie w tym celu zaprojektowanej witrynie internetowej. Zadaniem kampanii jest wybieranie ciekawego gatunku ptaka żyjącego na terenie Polski. Internauci mogą pozyskać równocześnie wiele informacji na temat wytypowanego indywidualnie ptactwa, jak i pozostałych ptaków. W konkursie na bieżący rok do konkursu skierowane zostały: bażant, gajówka, kląskawka, Regulus regulus, coturnix coturnix, słowik rdzawy, Acrocephalus scirpaceus, czajka, Sylvia nisoria, kowalik, Delichon urbicum, Strix aluco, Chroicocephalus ridibundus, zaganiacz, Lophophanes cristatus, Apus apus, Lullula arborea, potrzos, Aegithalos caudatus oraz Anthus pratensis.

Konkurs organizowany jest od 3 lat i dotychczas zwycięstwo odniosły gatunki ptaków jakimi są: Emberiza citrinella, Luscinia luscinia a także Oriolus oriolus. Konkurs jest rozpoznawalny nie tylko w Polsce, gdyż ma miejsce na całym świecie. Jego celem jest wypromowanie odpowiedzialności za przyrodę, bo ludzie mogą być bardziej świadomi tego, że nie są wyłącznym z gatunków zamieszkujących planetę. Głosowanie bazuje na tym, że dana osoba może wybrać tylko jeden z gatunków ptaka w trakcie 365 dni. Głosy są zliczone od razu przez aplikację. Kiedy dwa te same ptaki zyskają taką samą liczbę punktów, to wygrywa ten, który dostał jako pierwszy 100 punktów w głosowaniu.

+Tekst Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY